Os sês chilò:

Regolamënt por l'assegnaziun dles sperses destinades al frabiché alisiré

12/08/2002

Aproé cun deliberaziun dl Consëi de comun  n. 32 di 12.08.2002.