Os sês chilò:

Regolamënt sura le finanziamënt dl comitê de formaziun culturala

03/04/2019

Aprové cun deliberaziun dl Consëi de comun nr. 1 di 03.04.2019