Os sês chilò:

Dlijia da Calfosch

Dlijia da Calfosch

La dlijia da Calfosch tan bel sentada ite te na cornisc de muntes y crëp cun só bel ´ciampani dala cupola a forma de ´ciola é gnüda consacrada tla prüma versciun dal 1419 a onú di sanc´ Jöre y Vigile dla SS. Trinité y de Santa Maria.
 
Dal 1452 el gnü benedí  n altè a S. Jöre y dal 1626 an fat le presbitere nü.
Na ingrandida à la dlijia ciafè dal 1869. Ala fin dl secul XIX ela gnüda trasformada tl stil Neogotich.
Sön l gran alté pon amiré les statues de S. Pire y S. Vigile y l bel quadre de S. Maria dal Aiüt.
 
S. Vigile y S. Michil é venerà scöche patronns dla dlijia.
La picera statua di S. Vigile dl XV secul é conservada al sigü y na copia dl originala pon amiré te dlijia sura üsc de ciampaní.
La statua de S. Michil è da odai a man dërta de altè sön la navata prinzipala.
La dlijia è gnüda restaurada ti agn 1912, 1956, 1990, y l ultimo iade tl ann 2002.
Dlungia dlijia pon amiré la capela di soldas alache al vëgn recordé i soldas da Calfosch tomà tles dües veres mondiales.
Cun l aumënt demografich dl paisc da Calfosch an messü ingrandi la cortina y chisc laurs a metü man tl ann 2004. Tl medemo tëmp an ince fat la capela nöia di morc´y la plaza de dlijia.
Chëstes infrastrutüres è gnüdes fates dal cumun y la surandada cun la benedisciun è stada ai 16 de otober dl 2005.
 
La dlijia da Calfosch te süa semplicité é por düc´en post de incuntada de Di.

Contat

Dlijia da Calfosch
misciunStr. Val (Calfosch) 2
39033 Corvara

Ingrandí la mapa / Daurí sö StreetView